Soooph

soooph

Privacybeleid

Soooph Photography Privacyverklaring

Soooph Photography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Soooph Photography neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Soooph Photography houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring willen wij transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn verder beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze gegevens nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Soooph Photography hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via info@soooph.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Soooph Photography verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens zoals bankrekeningnummers die u actief verstrekt, bijvoorbeeld doordat u een dienst van ons afsluit.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Soooph Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van door u bestelde diensten;
 • Het afhandelen van uw betalingen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen betreffende onze diensten en producten;

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Soooph Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Soooph Photography verkoopt uw gegevens nooit aan derden.

Cookies op onze website
Soooph Photography gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor verwerking van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soooph Photography Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen, digitaal aan u op te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@soooph.nl.

Scroll to Top